75+ Flowers Name in Telugu | పువ్వుల పేరు

Published:

Updated:

Flowers name in TELUGU

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Here we have the best collection of 75+ Flowers Name in the Telugu language with beautiful pictures.

Are you looking for the best flower names in telugu to english with pictures పువ్వు పేరు తెలుగు మరియు ఆంగ్లంలో, then you are at best place here we have 75+ flowers name in telugu language.

అందమైన పువ్వులు భూమి నుండి వచ్చిన బహుమతి, ఇది ఏ సందర్భంలోనైనా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. పెళ్లిళ్లు, జననాలు మరియు అంత్యక్రియలతో సహా అన్ని రకాల సందర్భాలలో పువ్వులను వేడుకలలో ఉపయోగిస్తారు. పువ్వు రంగు తరచుగా ఈవెంట్ కోసం ఇవ్వబడిన దాని గురించి సూచిస్తుంది – పసుపు గులాబీలు ప్రేమ మరియు ఆనందాన్ని సూచిస్తాయి, అయితే ఎర్రటి కార్నేషన్‌లు ధైర్యానికి చిహ్నాలు. మీరు కొన్ని విభిన్న పువ్వుల గురించి మరింత తెలుసుకోవాలనుకుంటే లేదా మీకు కావలసిన వాటిని కనుగొనడంలో సహాయం కావాలంటే, ఈ జాబితాను చూడండి!

Flowers Name in Telugu and English with Images పువ్వు పేరు తెలుగు మరియు ఆంగ్లంలో

NoImagesEnglishTelugu
1.image-type-cellAconitumఅకోనిటమ్
2.image-type-cellAlstroemeriaఆల్స్ట్రోమెరియా
3.image-type-cellAmaryllisఅమరిల్లిస్
4.image-type-cellAnemoneఎనిమోన్
5.image-type-cellAsterఆస్టర్ పువ్వు
6.image-type-cellBaby’s Breath. శిశువు యొక్క శ్వాస
7.image-type-cellBalsamబాల్సమ్ పువ్వు
8.image-type-cellBeliబిలాఇ
9.image-type-cellBlue-Eyed Grassబ్లూ-ఐడ్ గడ్డి
10.image-type-cellButterfly Peaబటర్‌ఫ్లై పీ
11.image-type-cellCamelliaకామెల్లియా
12.image-type-cellCanna Lilyకన్నా లిల్లీ
13.image-type-cellClematisక్లెమాటిస్
14.image-type-cellDahliaడాలియా
15.image-type-cellDay Lilyడే లిల్లీ
16.image-type-cellDelphiniumడెల్ఫినియం
17.image-type-cellDelonix Regiaడెలోనిక్స్ రెజియా
18.image-type-cellDaisyడైసీ
19.image-type-cellEuphorbiaయుఫోర్బియా
20.image-type-cellEustomaయూస్టోమా
21.image-type-cellEuphorbiaయుఫోర్బియా
22.image-type-cellFlax Flowerఫ్లాక్స్ ఫ్లవర్
23.image-type-cellFennelసోపు
24.image-type-cellFreesiaఫ్రీసియా
25.image-type-cellGardeniaగార్డెనియా
26.image-type-cellGilliflowerగిల్లిఫ్లవర్
27.image-type-cellGlory Lilyగ్లోరీ లిల్లీ
28.image-type-cellGoat’s rueమేక రూ
29.image-type-cellHibiscus మందార
30.image-type-cellHollyhockహోలీహాక్
31.image-type-cellHybrid crinumచెంగలువ 
32.image-type-cellIrisఐరిస్
33.image-type-cellIndian caneభారతీయ చెరకు
34.image-type-cellIvyఐవీ
35.image-type-cellJapan roseజపాన్ పెరిగింది
36.image-type-cellJessamineజెస్సమైన్
37.image-type-cellJamaica plum కివి పండు
38.image-type-cellKing’s Spearరాజు ఈటె
39.image-type-cellKangaroo Pawకంగారూ పావ్
40.image-type-cellLotusకమలం
41.image-type-cellLilyలిల్లీ
42.image-type-cellMarigoldబంతి పువ్వు
43.image-type-cellMayflowerమేఫ్లవర్
44.image-type-cellMarshmallowమార్ష్‌మల్లౌ
45.image-type-cellMograమొగ్రా
46.image-type-cellMountain Laurelపర్వత లారెల్
47.image-type-cellNettleరేగుట
48.image-type-cellNerineనెరిన్
49.image-type-cellNarcissusనార్సిసస్
50.image-type-cellOrange blossomఆరెంజ్ వికసిస్తుంది
51.image-type-cellOrchidఆర్చిడ్
52.image-type-cellOyster Plantగుల్ల మొక్క
53.image-type-cellPansyపాన్సీ
54.image-type-cellPrimroseప్రింరోజ్
55.image-type-cellPetuniaపెటునియా
56.image-type-cellphilipsఫిలిప్స్
57.image-type-cellQueen’s Cupక్వీన్స్ కప్
58.image-type-cellQuinceక్విన్సు
59.image-type-cellReedరీడ్
60.image-type-cellRain Lilyవర్షం లిల్లీ
61.image-type-cellRoseగులాబీ
62.image-type-cellRosemaryరోజ్మేరీ
63.image-type-cellSunflowerపొద్దుతిరుగుడు
64.image-type-cellSuccoryసహాయక
65.image-type-cellThymeథైమ్
66.image-type-cellTulipతులిప్
67.image-type-cellVervainవెర్విన్
68.image-type-cellVioletవైలెట్
69.image-type-cellViolet Ivyవైలెట్ ఐవీ
70.image-type-cellWater lilyకలువ
71.image-type-cellWoadవాడ్
72.add imageXylosmaಕ್ಸೈಲೋಸ್ಮಾ ಹೂವು
73.image-type-cellXyris
74.image-type-cellYellowrootఎల్లోరూట్
75.add imageYellowrootಹಳದಿ ರೂಟ್
76.image-type-cellZinniaజిన్నియా
77.image-type-cellZephyranthesజిన్నియా

Conclusion

I hope you liked the best collection of 75+ flowers names in Telugu. Feel free to download flower images and share them with your friends.

  About the author

  One response to “75+ Flowers Name in Telugu | పువ్వుల పేరు”

  1. https://j-website.net Avatar
   https://j-website.net

   Best view i have ever seen !

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Latest Posts

  • Tropical Fruit Names: Top 10 Must-Try Fruits and Their Health Perks

   Tropical fruits have always fascinated me, not only because of their mouth-watering flavors but also because of their amazing health benefits. As someone who enjoys trying new fruits from different parts of the world, I can confidently say that tropical fruits are a whole different experience. I’ve put together this list of the top 10…

   Read more

  • 7 Fruits You Should Be Eating for a Healthy Body and Mind

   Introduction Maintaining a healthy body and mind is essential for leading a fulfilling life. While a balanced diet is crucial for overall well-being, incorporating fruits into your daily meals can provide numerous health benefits. Fruits are not only delicious and refreshing but also packed with essential nutrients, vitamins, and antioxidants that promote optimal health. In…

   Read more

  • Water Fruits Name: The Best Fruits with High Water Content for Hydration and Health

   Introduction When it comes to staying hydrated, water is undoubtedly the best choice. However, did you know that certain fruits can also contribute significantly to your daily water intake? These water-rich fruits not only provide hydration but also offer numerous health benefits. In this article, we will explore the best fruits with high water content…

   Read more