Planet Names in Marathi | मराठीत ग्रहांचे नाव

Published:

Updated:

Planets Name in Marathi मराठीत ग्रहांचे नाव

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Currently, there are eight planets and one dwarf planet in the universe. And here we have given all the Planets names in Marathi Langauge.

Here we have given all the 8 Planet’s names in Marathi मराठीत ग्रहांचे नाव with images and some information and facts about those Planets.

Solar System Planets Name in Marathi with Images मराठीत ग्रहांचे नाव

आपल्या सूर्यमालेत आठ ग्रह आहेत, त्या सर्वांची नावे विविध परंपरांनुसार देण्यात आली आहेत. सूर्याच्या सर्वात जवळचे दोन ग्रह, बुध आणि शुक्र, हे तारे मानले जात होते आणि म्हणूनच संध्याकाळच्या तारा किंवा शुक्राशी संबंधित नावे आहेत. याउलट, चार सर्वात दूरच्या ग्रहांना त्यांची वास्तविक ग्रहांची स्थिती निर्धारित होईपर्यंत त्यांच्या रोमन संख्या पदनामाने संदर्भित केले गेले. मराठीत, या चार बाह्यतम ग्रहांचा उल्लेख हिंदू धर्मातील संबंधित देवतांनी केला आहे: शुक्र, बुद्ध, मंगल आणि गुरु. प्रत्येक ग्रह विशिष्ट रंग आणि दर आठवड्याला दिवसांच्या संख्येशी देखील संबंधित आहे: मंगळ आणि शनिवारसाठी चमकदार लाल; बुध आणि बुधवारसाठी तपकिरी हिरवा; बृहस्पति आणि गुरुवारसाठी पिवळा; शनि आणि शुक्रवारसाठी चांदीचा निळा. अशा प्रकारे संपूर्ण इतिहासात इतर अनेक संस्कृतींप्रमाणेच मराठी खगोलशास्त्रातही परंपरेचे प्रेम तसेच आपल्या सभोवतालच्या विश्वाविषयी नवीन ज्ञानाचा शोध सुरू आहे.

NoImagesEnglishMarathi
1.image-type-cellSunसूर्य
2.image-type-cellMercuryबुध
3.image-type-cellVenusशुक्र
4.image-type-cellEarthपृथ्वी
5.image-type-cellMarsमंगळ
6.image-type-cellJupiterगुरू
7.image-type-cellSaturnशनी
8.image-type-cellUranusयुरेनस
9.image-type-cellNeptuneनेपच्यून
10.image-type-cellPlutoप्लूटो

8 Planets Name in Marathi | मराठीत ग्रहांचे नाव

Some amazing facts exist about our solar system. The planets within the Solar System are all unique in their characteristics and behaviours.

Here we have compiled some of the famous facts about each of the 8 planets in our Solar System.

Sun Planet in Marathi

सूर्य हा सूर्यमालेचा तारा आहे. पृथ्वीवरील जीवनासाठी हा ऊर्जेचा सर्वात महत्वाचा स्त्रोत आहे. सूर्याला वरीलप्रमाणे आठ ज्ञात ग्रह आहेत.

 • सूर्य एक राक्षस तारा आहे
 • सूर्य हा आपल्या ग्रहाचा सर्वात जवळचा तारा आहे
 • पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते.

Mercury Planet in Marathi

बुध हा सूर्यमालेतील सर्वात लहान ग्रह आणि सूर्याच्या सर्वात जवळचा ग्रह आहे. बुधला चंद्र नाही.

 • सौर मंडळात बुधला सर्वात जास्त विवर आहेत
 • बुध दररोज लहान होत आहे
 • बुध सूर्याभोवती इतर कोणत्याही ग्रहापेक्षा वेगाने प्रदक्षिणा घालतो

Venus Planet in Marathi

शुक्र हा सूर्यापासून दुसरा ग्रह आहे. त्याच्या समान आकारामुळे शुक्रला पृथ्वीचा “बहीण ग्रह” असेही म्हटले जाते.

 • शुक्र वर एक दिवस एक वर्षापेक्षा जास्त आहे
 • चंद्रा नंतर शुक्र रात्रीच्या आकाशातील दुसरी तेजस्वी नैसर्गिक वस्तू आहे
 • व्हीनस इतर अनेक ग्रहांकडे विरुद्ध दिशेने फिरतो.

Earth Planet in Marathi

पृथ्वी हे एकमेव ठिकाण आहे जिथे जीवन अस्तित्वात आहे. त्यात एक नैसर्गिक उपग्रह आहे, चंद्र, सूर्यमालेतील स्थलीय ग्रहाचा एकमेव मोठा उपग्रह.

 • आपल्या सूर्यमालेतील सूर्यापासून पृथ्वी हा तिसरा ग्रह आहे
 • व्यासाने सौर मंडळाचा पाचवा सर्वात मोठा ग्रह.
 • पृथ्वी जवळजवळ एक गोल आहे

Mars Planet in Marathi

मंगळ हा सूर्यापासून चौथा ग्रह आणि सूर्यमालेतील दुसरा सर्वात छोटा ग्रह आहे.

 • मंगळावर दोन लहान नैसर्गिक उपग्रह आहेत (डीमोस आणि फोबोस)
 • मंगळ पृथ्वीच्या व्यासाच्या अंदाजे अर्धा व्यास आहे
 • मंगळाला ‘लाल ग्रह’ म्हणूनही ओळखले जाते कारण, ते लाल आहे!

Jupiter Planet in Marathi

बृहस्पति हा सूर्यापासून पाचवा आणि सूर्यमालेतील सर्वात मोठा ग्रह आहे. बृहस्पति बहुधा सूर्यमालेतील सर्वात जुना ग्रह आहे

 • बृहस्पति हा सूर्यमालेतील सर्वात मोठा ग्रह आहे बृहस्पति हा सूर्यमालेतील सर्वात मोठा ग्रह आहे
 • बृहस्पति हा सूर्यमालेतील सर्वात वेगवान फिरणारा ग्रह आहे:
 • बृहस्पतिला रिंग आहेत

Saturn Planet in Marathi

शनि हा सूर्यापासून सहावा आणि बृहस्पतिनंतर सूर्यमालेतील दुसरा सर्वात मोठा ग्रह आहे.

 • शनीला 62 चंद्र आहेत
 • आपण आपल्या स्वतःच्या डोळ्यांनी शनी पाहू शकता
 • शनि हा सूर्यमालेचा एकमेव ग्रह आहे जो पाण्यापेक्षा कमी दाट आहे – सुमारे 30% कमी

Uranus Planet in Marathi

युरेनस हा सूर्यापासून सातवा ग्रह आहे. 1.27 ग्रॅम/सेमी 3 ची परिणामी घनता युरेनसला शनि नंतर दुसरा सर्वात कमी दाट ग्रह बनवते

 • युरेनस हा सूर्यमालेतील सर्वात थंड ग्रह आहे
 • युरेनसमध्ये 27 चंद्र आहेत
 • युरेनस हा आधुनिक युगात सापडलेला पहिला ग्रह होता

Neptune Planet in Marathi

नेपच्यून हा सूर्यापासून आठवा आणि सर्वात दूर ज्ञात सौर ग्रह आहे.

 • नेपच्यूनचा शोध अद्याप एक वाद आहे:
 • नेपच्यून सूर्यमालेतील सर्वात थंड ग्रह आहे
 • नेपच्यूनला एकूण 6 रिंग आहेत

Pluto Planet in Marathi

प्लूटो हा कुइपर पट्ट्यातील एक बौना ग्रह आहे. 2006 मध्ये प्लूटोला बौने ग्रहाचा दर्जा दिला गेला – परंतु सामान्यतः मानल्या गेलेल्या कारणास्तव नाही.

 • प्लूटो ही नवव्या क्रमांकाची आणि दहाव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी ज्ञात वस्तू आहे जी थेट सूर्याभोवती फिरते.
 • प्लूटोला 75 वर्षे ग्रह म्हणून वर्गीकृत केले गेले. यात सूर्यमालेच्या नवव्या ग्रहाचे शीर्षक होते.
 • प्लूटोला 5 ज्ञात चंद्र आहेत

Conclusion

Here are the names of all the 8 planets in Marathi. I hope you find them all interesting. You can share this article with someone who needs information about the names of the planets.

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Latest Posts

  • Tropical Fruit Names: Top 10 Must-Try Fruits and Their Health Perks

   Tropical fruits have always fascinated me, not only because of their mouth-watering flavors but also because of their amazing health benefits. As someone who enjoys trying new fruits from different parts of the world, I can confidently say that tropical fruits are a whole different experience. I’ve put together this list of the top 10…

   Read more

  • 7 Fruits You Should Be Eating for a Healthy Body and Mind

   Introduction Maintaining a healthy body and mind is essential for leading a fulfilling life. While a balanced diet is crucial for overall well-being, incorporating fruits into your daily meals can provide numerous health benefits. Fruits are not only delicious and refreshing but also packed with essential nutrients, vitamins, and antioxidants that promote optimal health. In…

   Read more

  • Water Fruits Name: The Best Fruits with High Water Content for Hydration and Health

   Introduction When it comes to staying hydrated, water is undoubtedly the best choice. However, did you know that certain fruits can also contribute significantly to your daily water intake? These water-rich fruits not only provide hydration but also offer numerous health benefits. In this article, we will explore the best fruits with high water content…

   Read more